Akce v MŠ 2023/2024

Září

 • Vycházka do přírody, lesa – sbírání listí, přírodnin, kaštanů
 • 26. 9. 2023 – Dýňování – akce pro děti s rodiči na zahradě MŠ

Říjen

 • Zamykání zahrady – dopolední akce v rámci tříd na zahradě MŠ
 • 3. 10. 2023 – promítání pohádky v kině Koruna
 • 18. 10. 2023 – Bruslení předškolních dětí
 • 25. 10. 2023 – Logopedická depistáž
 • 31. 10. 2023 – Halloweenský karneval v tělocvičně ZŠ
 • Drak – výroba draků ve spolupráci s rodiči

Listopad

 • 7. 11. 2023 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • Návštěva Městské knihovny
 • 21. 11. 2023 – „Pohádkové kočičiny“ div. Představení v MŠ, Ševčíkovo divadlo
 • 22. 11. 2023 – Bruslení předškolních dětí

Prosinec

 • 5. 12. 2023 – Mikuláš v MŠ
 • 6. 12. 2023 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • 13. 12. 2023 – Mobilní planetárium „Betlémská hvězda a Tři králové“
 • 19. 12. 2023 – Zdobení stromečku a zpívání koled s rodiči na zahradě MŠ
 • 20. 12. 2023 – Bruslení předškolních dětí
 • Vánoce v MŠ – nadílka v jednotlivých třídách
 • Vystoupení dětí na Vánočních trzích – budova Dukelských hrdinů
 • Zdobení vánočního stromu v Městském parku v Břeclavi – budova Sovadinova

Leden

 • 9. 1. 2024 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • 16. 1. 2024 – divadelní představení „Tři malá prasátka“ - Hoffmanovo divadlo
 • 24. 1. 2024 – Bruslení předškolních dětí
 • Tři králové – výroba korun, obchůzka tříd, ZŠ
 • Školáci čtou dětem – spolupráce se ZŠ Kupkova
 • Edukativně stimulační skupina pro předškolní děti

Únor

 • 6. 2. 2024 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • 13. 2. 2024 – Karneval v MŠ
 • 28. 2. 2024 – Bruslení předškolních dětí
 • Návštěva 1. třídy ZŠ Kupkova
 • Výroba karnevalové masky – spolupráce s rodinou
 • Edukativně stimulační skupina pro předškolní děti

Březen

 • 5. 3. 2024 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • 19. 3. 2024 – Velikonoční tradice
 • 20. 3. 2024 – Bruslení předškolních dětí
 • Odemykání zahrady – akce v rámci tříd, osázení záhonků
 • Barvení a výstava velikonočních vajíček v MŠ – akce pro rodiče s dětmi
 • Návštěva Městské knihovny
 • Edukativně stimulační skupina pro předškolní děti

Duben

 • 2. 4. 2024 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • Návštěva Muzea vlaků – nádraží Břeclav
 • Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ Sovadinova
 • Den otevřených dveří v MŠ
 • Dopravní hřiště v Břeclavi
 • Edukativně stimulační skupina pro předškolní děti
 • Polybus (datum bude upřesněno)

Květen

 • 2. 5. 2024 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • Půldenní výlet MŠ (bude upřesněno)
 • Focení dětí na společnou fotografii
 • Edukativně stimulační skupina pro předškolní děti
 • Den matek – hravé odpoledne pro maminky s dětmi
 • 31. 5. 2023 – vystoupení kejklíře v rámci MDD

Červen

 • 4. 6. 2024 – Promítání pohádek v kině Koruna
 • 25. 6. 2023 – Loučení se školním rokem a předškoláky na zahradě MŠ „Ahoj prázdniny!“ – akce pro rodiče s dětmi.
 • Návštěva hasičské zbrojnice

Nepřehlédněte

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Platba za MŠ: 600 Kč (platí se vždy v daný měsíc)
 • Číslo účtu pro platbu MŠ: 43-6358020257/0100
 • Platbu je nutno uvádět pod jménem dítěte
  a přiděleným variabilním symbolem

Úplata za stravné

 • Platba stravného se provádí v kanceláři ZŠ vždy do 5. dne v měsíci,
  nebo na účet číslo: 4535651/0100
 • Provozní doba kanceláře: pondělí, středa: 7:00 – 15:00 h
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

 • Sídlo školy: Kupkova 1, 690 02 Břeclav

 • Zřizovatel: Město Břeclav

 • IČ: 63434466

 • Datová schránka: 9cpjxaj

Adresa budov Mateřské školy

Prostory mateřské školy jsou členěny do dvou budov. Dvě třídy (Sluníčka, Srdíčka) se nachází na budově Dukelských hrdinů 2 se školní zahradou.

Další tři třídy se nachází v budově ZŠ Sovadinova.