O nás

Mateřská škola je součástí základní školy a v současnosti poskytuje vzdělávání v pěti třídách.  Dvě třídy se nachází v samostatné budově v ulici Dukelských hrdinů, další tři třídy jsou umístěny v sousední budově základní školy na ulici Sovadinova. Vzhledem k poloze v centru města má dobrou dopravní dostupnost. Mateřská škola se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte, na environmentální výchovu a na zařazování prvků Montessori. Mateřská škola disponuje zrekonstruovanou přírodní zahradou s vyvýšenými záhonky, vzdělávacími a herními prvky.  

Kapacita školy: 120 dětí 

Počet tříd: 5 tříd 

Počet pracovníků: 17, z toho 13 pedagogických pracovníků a 4 nepedagogických pracovníků. V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, školní asistenty, apod.). 

  Lokalita školy

  Mateřská škola se nachází v centru města. Tato výhodná poloha umožňuje rodičům výbornou dostupnost (zastávka MHD je v blízkosti budovy), nám poskytuje nabídku pestrých vycházek do okolí i do okolních lesů a k řece. Ke sportovním aktivitám můžeme využít atletický stadion, plavecky bazén, zimní stadion nebo badmintonovou halu, které se nachází v okolí mateřské školy. Součástí mateřské školy je i velká zahrada, kterou využívají všechny třídy. Kapacita zahrady je pro tři třídy, dodržujeme tedy rozvrh. Zahrada prošla v roce 2011 první etapou rekonstrukce a o dva roky později druhou etapou rekonstrukce. V současnosti se zahrada obohacuje o nové přírodní prvky, vysazují se keře, ovocné stromy, apod.  V zahradě se nachází vzrostlé stromy, které v teplých měsících poskytují dětem příjemný stín. Pro zimní období byl vybudován kopec na sáňkování. V roce 2017 jsme vybudovali pro děti záhony na pěstování bylinek a zeleniny. Dětem je k dispozici pítko a v letních měsících kropítka. Plocha zahrady je oplocená a uzamykatelná. 

  Charakter
  a specifika budov

  Prostory mateřské školy jsou členěny do dvou budov. Dvě třídy (Sluníčka, Srdíčka) se nachází na budově Dukelských hrdinů 2 se školní zahradou. Ve třídách je nový nábytek, jsou zrekonstruovány umývárny a toalety. V zahradě se nachází i hospodářská budova, kde jsou umístěny hrací prvky pro děti, odrážedla, koloběžky atd. V další místnosti této budovy je umístěna knihovna pro pedagogické zaměstnance. Jsou zde k dispozici odborné publikace pro učitele mateřské školy. Je zde umístěn i nafukovací hrad, který se využívá při nepřízni počasí nebo např. při Dětském dni. Další tři třídy se nachází v budově ZŠ Sovadinova. Motýlci a Berušky jsou v prvním patře, disponují samostatnými šatnami, sociálním zařízením. K dispozici mají výdejnu, kde provozní pracovnice chystají stravu k výdeji do tříd. Třída Kuřátek se nachází v přízemí základní školy. Má společný vchod se základní školou. Tyto tři třídy mají prostor členěný na centra, která mohou být využívána dle aktuální potřeby a preference. Materiálně – technické vybavení mateřské školy je na dobré úrovni. Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby byly dětem dostupné, měly k nim samostatný přístup a zároveň se orientovaly v jejich umístění v určitém prostoru. Nové hračky, náčiní, knihy třídy evidují ve svých záznamech o třídě. Průběžně se snažíme obnovovat zařízení tak, aby se děti cítily dobře, přirozeně a bezpečně.   

  Historie školy

  Mateřská škola vznikla v roce 1975 jako dvoutřídní škola. Se zvyšujícím se počtem dětí se 1. 9. 2008 otevřela třetí třída, která se nachází v budově ZŠ Sovadinova. Rok poté byla zřízena čtvrtá třída a od 1. 1. 2010 se mateřská škola sloučila se Základní školou Kupkova do jednoho právního subjektu a přidává se další a poslední třída mateřské školy. Dohromady má mateřská škola pět tříd. Jsou to Sluníčka, Srdíčka, které se nachází na budově Dukelských hrdinů 2, dále Motýlci, Berušky a Kuřátka, které jsou na budově ZŠ Sovadinova 1 a 3.

  Nedávno proběhla rekonstrukce a zateplení budovy Dukelských hrdinů. Průběžně je investováno do všech tříd, modernizuje se vybavení, nábytek, prostředky a pomůcky ke vzdělávání atd. Některé třídy disponují interaktivní tabulí, používají tablety. Třídy jsou prostorné, mají vlastní šatnu, sociální zařízení. Obě budovy mají svoji kuchyňku s výdejnou stravy kromě třídy Kuřátek. Ty chodí na oběd do školní jídelny. V období Covidu-19 se Kuřátka stravují ve své třídě. Ostatní třídy si dováží stravu ze školní jídelny ZŠ. Všechny třídy jsou heterogenní. 

  Od 1. 9. 2023 je vedoucí učitelkou Irena Maroušová.

  Nepřehlédněte

  Úplata za předškolní vzdělávání

  • Platba za MŠ: 600 Kč (platí se vždy v daný měsíc)
  • Číslo účtu pro platbu MŠ: 43-6358020257/0100
  • Platbu je nutno uvádět pod jménem dítěte
   a přiděleným variabilním symbolem

  Úplata za stravné

  • Platba stravného se provádí v kanceláři ZŠ vždy do 5. dne v měsíci,
   nebo na účet číslo: 4535651/0100
  • Provozní doba kanceláře: pondělí, středa: 7:00 – 15:00 h
  Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

  Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
  příspěvková organizace

  • Sídlo školy: Kupkova 1, 690 02 Břeclav

  • Zřizovatel: Město Břeclav

  • IČ: 63434466

  • Datová schránka: 9cpjxaj

  Adresa budov Mateřské školy

  Prostory mateřské školy jsou členěny do dvou budov. Dvě třídy (Sluníčka, Srdíčka) se nachází na budově Dukelských hrdinů 2 se školní zahradou.

  Další tři třídy se nachází v budově ZŠ Sovadinova.