Motýlci

Třída Motýlci je složena z 25 dětí. V naší třídě se snažíme o budování takového prostředí, které je respektující směrem k dětem, jejich individuálním potřebám a možnostem. Zároveň dbáme na potřeby celé skupiny, zajímáme se o uplatnění jedince v rámci skupiny. Uplatňujeme rovný přístup ke vzdělávání, tedy respektujeme možnosti a jedinečnosti každého dítěte. Vědomě pracujeme na vnitřním klimatu třídy, jak kultivací vztahů mezi dětmi, tak vztahů mezi dospělými.

Provoz třídy

 • 6:15 – 16:15
  (děti se od 6:15 do 6:30 schází ve třídě Berušky)

Třídní učitelky

 • Markéta Miklínová

 • Pavlína Strakušová

Provozní pracovnice

 • Gabriela Hofmanová

Nepřehlédněte

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Platba za MŠ: 600 Kč (platí se vždy v daný měsíc)
 • Číslo účtu pro platbu MŠ: 43-6358020257/0100
 • Platbu je nutno uvádět pod jménem dítěte
  a přiděleným variabilním symbolem

Úplata za stravné

 • Platba stravného se provádí v kanceláři ZŠ vždy do 5. dne v měsíci,
  nebo na účet číslo: 4535651/0100
 • Provozní doba kanceláře: pondělí, středa: 7:00 – 15:00 h
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

 • Sídlo školy: Kupkova 1, 690 02 Břeclav

 • Zřizovatel: Město Břeclav

 • IČ: 63434466

 • Datová schránka: 9cpjxaj

Adresa budov Mateřské školy

Prostory mateřské školy jsou členěny do dvou budov. Dvě třídy (Sluníčka, Srdíčka) se nachází na budově Dukelských hrdinů 2 se školní zahradou.

Další tři třídy se nachází v budově ZŠ Sovadinova.