Sluníčka

Třída Sluníčka je složena z 25 dětí. Prvotním cílem výchovy je bezproblémová adaptace nových dětí do stávajícího kolektivu. Nenásilný přechod do nového prostředí s ohledem na odloučení od rodiny, vstřícné působení dětí i učitelek, vytvoření nového, kamarádského kolektivu, to je prioritní cíl třídy Sluníček. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu, k rozvoji pohybové aktivity a ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Pokračujeme v současném zaměření mateřské školy na environmentální výchovu.

Provoz třídy

 • 6:15 – 16:15

Třídní učitelky

 • Irena Maroušová
 • Mgr. Milada Ciprysová

Asistent pedagoga

 • Zuzana Uhlířová

Provozní pracovnice

 • Andrea Klencová

Nepřehlédněte

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Platba za MŠ: 600 Kč (platí se vždy v daný měsíc)
 • Číslo účtu pro platbu MŠ: 43-6358020257/0100
 • Platbu je nutno uvádět pod jménem dítěte
  a přiděleným variabilním symbolem

Úplata za stravné

 • Platba stravného se provádí v kanceláři ZŠ vždy do 5. dne v měsíci,
  nebo na účet číslo: 4535651/0100
 • Provozní doba kanceláře: pondělí, středa: 7:00 – 15:00 h
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

 • Sídlo školy: Kupkova 1, 690 02 Břeclav

 • Zřizovatel: Město Břeclav

 • IČ: 63434466

 • Datová schránka: 9cpjxaj

Adresa budov Mateřské školy

Prostory mateřské školy jsou členěny do dvou budov. Dvě třídy (Sluníčka, Srdíčka) se nachází na budově Dukelských hrdinů 2 se školní zahradou.

Další tři třídy se nachází v budově ZŠ Sovadinova.