Srdíčka

Třída Srdíčka je složena z 25 dětí. Respektujeme individuální potřeby každého dítěte a podporujeme rozvoj osobnosti všech dětí. Vytvářím klidné a pohodové prostředí, v němž se děti budou cítit spokojeně a bezpečně. Rozvíjíme povědomí o důležitých lidských hodnotách, objevujeme lidové tradice a zvyky. Vedeme děti k zdravému životnímu stylu, k rozvoji pohybové aktivity a ke kladnému vztahu k životnímu prostředí. Pokračujeme v současném zaměření mateřské školy na environmentální výchovu.

Provoz třídy

 • 6:15 – 16:15
  (od 6:15 do 6:30 se budou děti scházet ve třídě Sluníčka)

Třídní učitelky

 • Věra Hostinová
 • Alena Hefková

Asistent pedagoga

 • Jana Čápková

Provozní pracovnice

 • Petra Murasová

Nepřehlédněte

Úplata za předškolní vzdělávání

 • Platba za MŠ: 600 Kč (platí se vždy v daný měsíc)
 • Číslo účtu pro platbu MŠ: 43-6358020257/0100
 • Platbu je nutno uvádět pod jménem dítěte
  a přiděleným variabilním symbolem

Úplata za stravné

 • Platba stravného se provádí v kanceláři ZŠ vždy do 5. dne v měsíci,
  nebo na účet číslo: 4535651/0100
 • Provozní doba kanceláře: pondělí, středa: 7:00 – 15:00 h
Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kupkova 1,
příspěvková organizace

 • Sídlo školy: Kupkova 1, 690 02 Břeclav

 • Zřizovatel: Město Břeclav

 • IČ: 63434466

 • Datová schránka: 9cpjxaj

Adresa budov Mateřské školy

Prostory mateřské školy jsou členěny do dvou budov. Dvě třídy (Sluníčka, Srdíčka) se nachází na budově Dukelských hrdinů 2 se školní zahradou.

Další tři třídy se nachází v budově ZŠ Sovadinova.